NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Oferta świadczeń zdrowotnych


Nasza przychodnia realizuje opiekę medyczną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Są to świadczenia udzielane przez lekarza rodzinnego/lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarkę, pielęgniarkę środowiskową BEZPŁATNIE na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach świadczeń POZ nasi pacjenci mogą uzyskać:

  • badania i porady lekarskie;
  • diagnostykę medyczną (badania laboratoryjne, RTG, USG, inne badania -w zakresie określonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia);
  • skierowania na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium;
  • szczepienia ochronne;
  • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
  • zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego);
  • opiekę pielęgniarki środowiskowej;
  • promocję zdrowia i działalność profilaktyczną.

Opiekę medyczną sprawujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia realizują placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Wykaz placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce znajdą Państwo w zakładce OPIEKA CAŁODOBOWA.

Ponadto przychodnia sprawuje opiekę pielęgniarską w pobliskich szkołach, w których świadczenia udzielają pielęgniarki szkolne oraz higienistka szkolna.

 

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO