NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Kontakt


NZOZ PRZYCHODNIA SALWATORSKA Sp. z  o.o.

ul.  Bolesława Komorowskiego 12/605, 30-106 Kraków

Przychodnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031914

REGON:356320341, NIP:677-21-73-910

Telefon: +48 12 427 06 20, +48 12 421 87 97

www.przychodniasalwatorska.pl; e-mail: administracja@przychodniasalwatorska.pl

 Godziny pracy placówki:
poniedziałek - piątek:  8.00 - 18.00

Inspektor Ochrony Danych: Sylwia Templin-Świtała

daneosobowe@przychodniasalwatorska.pl


 

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO