NZOZ Przychodnia Salwatorska
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków


poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00

 

Aktualności


29.05.2023
Wybór wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 18.05.2023 na realizację Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”.

Spółka pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Salwatorska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul.  Bolesława Komorowskiego 12/605, 30-106 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem 0000031914, NIP:6772173910 REGON:356320341, jako Zamawiający, informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie ogłoszenia na stornie internetowej Zamawiającego Zapytania Ofertowego zamieszczonego w dniu 18 maja 2023 r. na realizację Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, zgłoszonego we Wniosku o powierzenie grantu nr W-11205, zawartej w ramach Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” (akronim „e-usługi POZ”)” nr POIS.11.03.00-00-0074/22 (zwany dalej „Projektem”) w związku z Umową powierzenia Grantu nr UM.POZ2.U-11205.2022-00/4566/2023/368 z dnia 05 kwietnia 2023 r., realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, dokonano wyboru Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj.:
1) na zadanie nr 1 – wybrano Wykonawcę: 
 
AKOMA Mateusz Merz
al. Księdza Jerzego Popiełuszki 20/3, 25-155 Kielce
NIP: 5521528864 REGON: 362535686
który złożył najkorzystniejszą ofertę z kwotę brutto: 90 097,50 zł;
 
1) na zadanie nr 2 – nie złożono żadnej oferty i nie dokonano wyboru Wykonawcy w trybie ogłoszonego Zapytania Ofertowego

pokaż wszystkie wiadomości ››

All content © 2018 Przychodnia Salwatorska. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO